Privacybeleid

KADEE is een bedrijf geregistreerd op naam van Stéphanie Desmet en Emiel Kerckaert. De hoofdzetel is gelegen in de Nieuwpoortlaan 19c bus 21 1000 Brussel.

Wij zijn commercieel actief op www.kadeegifts.be. In deze Privacy Policy betekent de verwijzingen naar "u", elke persoon die ons of de website gegevens verstrekt. 

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

KADEE hecht uiteraard belang aan de privacy van de gebruiker en respecteert daarbij de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer inzake de verwerking van persoonsgegevens. Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. 

De informatie die verzameld wordt is deze die noodzakelijk en relevant is in de communicatie naar u toe.

KADEE verzamelt de door u verstrekte persoonlijke gegevens en behandelt ze in overeenstemming met de Europese verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming). De gegevens worden behandeld als vertrouwelijke informatie en worden noch uitgewisseld, noch verhuurd, noch verkocht aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten.

De informatie wordt verzameld met oog op:

  • het correct kunnen afhandelen van uw aankopen of bestellingen.
  • bezoekers op onze website te identificeren.
  • Het verwerken van uw online aankopen in ons computersysteem.
  • Het voeren van de financiële administratie door KADEE. (financiële transacties met betrekking tot online aankopen).
  • Het verstrekken van de door uw gevraagde informatie.
  • Marketingdoeleinden (klantenvoordelen, direct mail, opiniepeilingen…) 

Cookies

De website van KADEE kan gebruik maken van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van uw computer bewaard worden. Deze bevatten geen persoonlijke informatie, maar dienen om jouw volgend bezoek aan onze site te vergemakkelijken. U kan het gebruik van cookies uitschakelen in uw browserinstellingen.  

Hou er wel rekening mee dat daardoor het bezoek aan deze website minder vlot kan verlopen.

De KADEE website maakt gebruik van dienst van Google Inc, zijnde Google Analytics. Google Analytics maakt gebruik van cookies om statistieken van een website te verzamelen en gedetailleerde analyses weer te geven (inclusief uw IP-adres). De gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt naar een server van Google verzonden en opgeslagen. 

Uw persoonsgegevens

U kan uzelf, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Direct marketing betekent dat KADEE u bijvoorbeeld kan contacteren via e-mail in verband met interessante aanbiedingen. Daartoe kan u zich schriftelijk richten tot KADEE Nieuwpoortlaan 19c bus 21 1000 Brussel, België

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. U kan op elk ogenblik vragen dat uw persoonsgegevens uit het bestand van KADEE verwijderd worden. U kan zich hiervoor wenden tot hello@kadeegifts.be

Door de website van KADEE te gebruiken, aanvaardt u de op dat ogenblik geldige privacybeleid en gebruikersvoorwaarden. KADEE behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik dit privacybeleid te wijzigen, aan te passen of te vervangen zonder voorafgaande kennisgeving. Het is aldus raadzaam deze privacyverklaring regelmatig na te lezen.

Deze privacyverklaring valt onder de Belgische wetgeving.

Meer informatie over Europese verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), vindt u terug op https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=celex%3A32016R0679 

Betaal veilig en zonder zorgen